DMI

Data hentet direkte fra DMI

Regionaludsigt for København og Nordsjælland

Følgende er modelbaserede punktprognoser og kan afvige fra DMI’s områdeudsigter.

2-døgnsudsigt

3 til 9-døgnsudsigt

10 til 15-døgnsudsigt

Vidste du at Værløse-vejr rapporterer til Borgervejr på DMI?

Du finder os her

.